Disclaimer

Knulst besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gegevens die op haar website getoond worden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Knulst, alsmede leveranciers of andere belanghebbenden zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.